slogan

Tibor Uhrín I designer I Slovakia I EU

jazyky

jazyky mobil

Tibor Uhrín svoju tvorbu rozvinul v (od roku 2006) do land artových aktivít, ktoré sú rozšírením princípov a foriem obsiahnutých v jeho dizajnérskej tvorbe. Dôkladné poznanie prírodných materiálov mu umožnilo vytvoriť diela, kde iniciatívu dokonale vyhladeného povrchu prevzala zrkadliaca sa vodná hladina, do ktorej takmer výlučne svoje diela osádza. Objekty reagujú na miesto a jeho významové obsahy, pri realizácii využíva však len miestne prírodné materiály, z ktorých stavia a skladá vodné veže, mlynské kolesá, slamené kvety. Netrvanlivý materiál podporuje efemérnosť a postupný zánik diel v ich prostrediach, z ktorých boli len na chvíľu vybraté ostrými nástrojmi. 

Mlyny, sympóziá združenia Prvého mája    

 Slama festival, Baranja, Chorvátsko

 

mobile menu cz

Разработка платного шаблона Joomla